ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τομείς ενασχόλησης αστικού δικαίου

 

Οικογενειακό δίκαιο 

 

Κληρονομικό δίκαιο

 

Εμπορικό δίκαιο

 


Οικογενειακό δίκαιο- εθνικό και ευρωπαϊκό

 • διαζύγιο
 • σύμβαση των Βρυξελλών
 • επιμέλεια ανηλίκων τέκνων 
 • επικοινωνία
 • διατροφή
 • συμμετοχή στα αποκτήματα

Κληρονομικό δίκαιο- εθνικό και ευρωπαϊκό

 • επιλογή μορφής διάθεσης περιουσίας
 • αποδοχή κληρονομιάς
 • διεκδίκηση κληρονομιάς
 • κληρονομητήριο
 • ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Εμπορικό δίκαιο- εθνικό και ευρωπαϊκό

 • δίκαιο των εταιριών
 • επιλογή εταιρικής μορφής και σύσταση
 • ευρωπαϊκές εμπορικές συναλλαγές
 • ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής