Δικηγορικό Γραφείο Δήμητρας Μπαΐρα


Η Δικηγόρος Δήμητρα Μπαΐρα διαθέτει διπλή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι τόσο δικηγόρος Γερμανίας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τυβίγκης, όσο και δικηγόρος Ελλάδος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

 

Από το 2008 έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπεί τους εντολείς της όπου απαιτηθεί.

 

Έχοντας γεννηθεί και σπουδάσει στη Γερμανία και με δικαίωμα παράστασης ενώπιον όλων των γερμανικών δικαστηρίων (πλην του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου Αστικών Υποθέσεων) εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό πελατών σε νομικές υποθέσεις τους ενώπιον των γερμανικών δικαστικών και άλλων αρχών, κυρίως σε θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και ποινικού δικαίου.

 

Η Δήμητρα  Μπαΐρα έχει εκπαιδευτεί ως ασκούμενη δικηγόρος στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία της πόλης Ρότβαϊλ της Γερμανίας, για την οποία εργάστηκε επιπλέον και εθελοντικά, ενώ απέκτησε ευρείες γνώσεις κατά την εργασία της σε δικηγορικά γραφεία της Γερμανίας, της Αθήνας και της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

 

Το αντικείμενο της ενασχόλησής της περιλαμβάνει πέραν των διεθνών υποθέσεων, την εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών με σκοπό πάντα την ταχύτερη και βέλτιστη ικανοποίηση των αξιώσεών τους, αλλά και την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.  

  

 

Τομείς ενασχόλησης

Ποινικό Δίκαιο: 

Εγκλήματα κατά της ζωής

Εγκλήματα κατά της περιουσίας

Οικονομικά εγκλήματα 

Εγκλήματα κατά της τιμής

Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας

 

Εγκλήματα κατά του δημοσίου

 

Αστικό Δίκαιο: 

Οικογενειακό δίκαιο

Διαζύγιο

Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων

Διατροφή

Συμμετοχή στα αποκτήματα

Κληρονομικό δίκαιο

Γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο

Δάνεια

Εμπορικές συμβάσεις

 

Διεθνές/ Ευρωπαϊκό Δίκαιο:

Διαζύγιο και διατροφή Γερμανία - Ελλάδα

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Αναγκαστική εκτέλεση Γερμανία – Ελλάδα

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων

Διεθνείς εμπορικές συμβάσεις

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

 

Διοικητικό Δίκαιο:

Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων - εισφορών στα διοικητικά δικαστήρια

  Ενδικοφανείς προσφυγές   Μεταφράσεις: 

 

  Επίσημες μεταφράσεις απαιτητικών / νομικών κειμένων

 Τοποθεσία Γραφείου

 

Μιαούλη 9

68132 Αλεξανδρούπολη

Email: baira@griechenland-anwalt.com

Tηλέφωνο: 25510 84650

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

baira law office